สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 4 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-7461-7961-2  E-mail : admin@ptlocal.go.th
Powered By WNT.CO.TH