สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ
เลขที่ 291 หมู่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81120
โทรศัพท์ : 075-656450  โทร สาร : 075656450  E-mail : admin@lamthap.go.th
Powered By WNT.CO.TH